Onze ambities

Ambitie 1. Het (on)gewone leven staat centraal als de zorgvragen van kinderen, jongeren en hun ouders ingewikkeld worden.

Ambitie 2. De gelijkwaardige samenwerking tussen jongeren, ouders en professionals komt goed van de grond

Ambitie 3. Een ervaringsdeskundige is meer dan een ouder of jongere met ervaring. Er is een steunstructuur met randvoorwaarden om dit te ont-wikkelen

Ambitie 4. Ouders, jongeren en ervaringsdeskundigen zijn goed georganiseerd. Dit vraagt om een duurzame investering van de BEN-en, zodat bovenregionaal JOP-netwerken ontstaan als onderdeel van het landelijk JOP-netwerk.


Veranderopgaven

1. Empowerment jongeren

•Jongeren versterken met informatie en advies, ervaringen van andere jongeren, community en steunfiguren in het gewone leven

2. Empowerment ouders en gezinnen

•Ouders versterken met informatie en advies, ervaringen van andere ouders, community en steunfiguren in het gewone leven

3. Talentontwikkeling participerende jongeren, ouders en ervaringsdeskundigen

•Jongeren en ouders met ervaring ontwikkelen zich om iets te betekenen voor anderen en het expertise netwerk

4. Samen leren met verschillende perspectieven

•Professionals, deskundigen, ervaringsdeskundigen, jongeren en ouders leren samen van ervaringen en ervaringskennis

5. Organiseren van duurzame bovenregionale netwerken

•De veranderopgaven organiseren in netwerken met een knooppunt waar vraag en aanbod samenkomt en de coördinatie vorm krijgt.