Samenspraak, Advies & Mediation


Sjoek de vries is ervaringsdeskundig adviseur en professional met 20+ jaar ervaring in het sociaal domein op diverse functies. Zij is overtuigd van de noodzaak tot leren met de verschillende perspectieven samen; overheden, professionals, onderzoekers en ouders en jongeren. Elkaar aanvullen, vanuit gelijkwaardigheid, met professionele-, wetenschappelijke- maar ook ervaringskennis. 

Met het opzetten van het Zeeuws-Brabants-Netwerk ZeBra en het organiseren van trainingen voor ervaringsdeskundige ouders (en straks ook jongeren) en het aanjagen hiervan bij gemeentes, regio's en zorgaanbieders, brengt zij ouders en jongeren, professionals en beleidsmedewerkers op diverse manieren samen bij het ontwikkeling van beleid, processen en uitvoering van (jeugd-)hulp en ondersteuning. 

Ervaringsdeskundigheid is hierbij een onmisbaar onderdeel! 

Bij het ZeBra-netwerk en bij BEN brengt zij dit in praktijk met de sleutelwoorden 

verbinden en leren

Zonder wrijving geen glans. Zonder ervaringen van jeugdigen en ouders wordt niet geleerd...