Samenspraak, Advies 
        & Mediation

SAM... Samenspraak & participeren

Iedereen denkt en beslist graag mee, vooral over dat wat voor hem/haar belangrijk is. 
Iedereen met hulp of ondersteuning heeft iets te vertellen, namelijk dat zij/hij heel goed weet wat werkt en effectief is, en wat niet. 
Hoe haal je deze waardevolle informatie in een werkzame manier op? Door samen in gesprek te gaan. 
Door mensen een kans te geven hun verhaal te doen. Een structurele vorm en gelegenheid creëren om te laten vertellen, met anderen samen de rode draad  uit de gezamenlijke verhalen te vinden en dan om te zetten in opbouwende en werkbare adviezen.

 

Hoe borg je cliëntervaringskennis en ervaringsdeskundigheid, zodat je niet voor ieder project of wettelijke verplichting opnieuw het wiel moet uitvinden en hetzelfde moeizame traject af moet lopen? 


SAM helpt u graag!

Adviseert hoe u 'iedereen' kunt uitdagen mee te denken, mee te doen en samen te spreken. SAM helpt u met het opzetten en de uitvoering. Geeft advies en vorm aan structureren en borgen.

 
Samenspraak en participatie maakt beter beleid. 
Beter beleid leidt tot betere en effectievere hulp.
Betere hulp geeft tevreden cliënten, passende- en daardoor wellicht, kortere hulp.
Dit is het meest wenselijke resultaat.