Over Sjoek de Vries van SAM, Samenspraak, Advies & Mediation

Meer dan 20 jaar ervaring op alle vlakken van het Sociaal Domein (zie LinkedIn). Vaak als probleemoplosser tussen zorggebruiker en zorgverlener, faciliterend om een gesprek op gang te brengen. 
Momenteel vooral bezig met het organiseren van de juiste voorwaarden voor jongeren- en ouderparticipatie in Brabant en Zeeland, zodat zij, collectief en met een helikopterview, samen kunnen vertellen wat hun behoeften zijn. 
Beweging brengen in beleidsmatige-, procedurele-, of uitvoeringsstructuren die beter kunnen of vast zitten. 
De experts op de inhoud, ouders en jongeren, samen met diverse perspectieven vanuit de jeugdhulpaanbieders, overheden en onderzoeksinstituten.Kenmerken van goede hulpverleners volgens Zeeuwse ervarings-experts

Waardevol om steeds te horen waar het om draait: Gehoord worden, zelf (mee) regie mogen hebben, menselijke aandacht door middel van een ├Ęcht gesprek met nieuwsgierigheid en een brede blik. In de praktijk blijkt dit best lastig.
Het meedenken door de hulpvragers zelf, over beleid, processen en uitvoering is een waardevolle noodzaak voor iedere organisatie. Daarom zet Sjoek de Vries zich op diverse manieren in om de stem van hulpvragers prominent naar voren te brengen. Zij staat u hierbij graag ten dienst.