Sjoek de Vries over haar praktijkonderzoek over de Verklarende Analyse: 

De titel van mijn onderzoek is: In één keer goed!

In de centra Jeugd en Gezin in Noord Veluwe, is door een deel van de Medewerkers, gestart met het werken, met het Model Verklarende Analyse.  In mijn onderzoek, kijk ik naar wat de medewerkers, begin 2022 als bevorderend en belemmerend ervaren, in het werken met dit model. Het is dus een momentopname. Met de uitkomsten wordt de implementatie, de scholing, en de intervisie bijgesteld en de kwaliteit van de analyse verbeterd. Ik was voor mijn scriptie op zoek, naar een onderzoeksvraag, over de Verklarende analyse. 

Drijfveer vanuit mijn werk

Ik zie in mijn werk als ervaringsdeskundig adviseur, onder andere voor het Bovenregionaal Expertise netwerk Jeugd in Brabant Zeeland, dat er met regelmaat, geen goede diagnostiek heeft plaatsgevonden. Met als gevolg: meerdere behandeltrajecten zonder duurzaam resultaat.
Mijn persoonlijke drijfveer komt voort uit de situatie in mijn gezin. Ik heb 3 super slimme, en super hoog sensitieve dochters. Ondertussen In de tweede helft van de 20. 
Zij liepen ieder op een verschillend moment vast In het onderwijs, en In het dagelijkse leven. Ondanks diverse diagnostiek, van provinciaals tot academisch, werd de juiste oorzaak pas recent duidelijk, na eigen onderzoek door één van mijn super slimme dochters.
Door de jaren heen zijn er veel symptomen ontstaan die het leven voor mijn dochters, en voor het gezin zwaar maakten. 
Deze symptomen worden na enige tijd zo ‘voorliggend’, dat ze als oorzaak zijn gezien en behandeld, waardoor de klachten, na korte of langere tijd, steeds weer terug komen. Ook op volwassen leeftijd. 
Dit onderzoek heeft mij erg geholpen in míjn analyse, waar het fout ging en hoe het beter kan.

Waarom: In een keer goed? 

Omdat door jarenlange, en niet succesvolle trajecten, ernstige symptomen en trauma's kunnen ontstaan. Die vervolgens, de werkelijke oorzaak van het onbegrepen gedrag, maskeren.  De schade, en de trauma's, werken lang door, tot ver In de volwassen leeftijd. 

Naar aanleiding van dit onderzoek is een minisymposium geweest:

Van A naar Beter!
Door Samen te reflecteren op ervaren bevorderende
en belemmerende factoren bij het werken met
de Verklarende Analyse

Uitnodiging mini-symposium
Verklarende Analyse
30 maart 2023
9.00 - 13.00 uur

Sjoek de Vries heeft in het kader van haar masterstudie
Social Work & Innovation, praktijkonderzoek
gedaan naar ‘ervaren bevorderende en belemmerende factoren bij het werken met de Verklarende Analyse in het CJG Noord Veluwe’. Daarmee wil zij bijdragen aan, zoals de titel van haar scriptie al verraadt; In één keer goed. De resultaten delen we graag. We denken namelijk dat zij belangrijke dingen te vertellen heeft waar we van kunnen leren. Doe je mee met het zetten van een volgende stap?

Met medewerking van
• Sjoek de Vries: Projectleider/initiatiefnemer ZeBra, Lid kernteam en netwerkteam BEN - Bovenregionaal Expertise Netwerk (BEN) Zeeland/Brabant
• Hilde Tempel: Klinisch psycholoog, directeur/
bestuurder Stichting Jeugd Noord Veluwe
• Peter Dijkshoorn: Kinder-en jeugdpsychiater
n.p.. Landelijk ambassadeur lerend jeugdstelsel
voor OZJ/VNG/VWS
• Marjan de Lange: zelfstandig adviseur jeugdhulp,
projectleider Ketenbreed leren
• Marianne Ameshoff: Orthopedagoog-
Generalist CJG Noord Veluwe
• Corinne Elgersma en: Jeugd- en gezinswerker
CJG Noord Veluwe
• Willeke Janse: Jeugd- en gezinswerker CJG
Noord Veluwe

Heb je het symposium gemist? Terugkijken kan!
Zoek op 30 maart

Wil je het rapport graag lezen? Vraag het rapport op bij Sjoek de Vries