Het ZeBra Netwerk JOP!

 Sinds 2021 het Zeeuws-Brabantse (ZeBra) Netwerk vanuit Jongeren- en Ouderperspectief (JOP). 

Vanuit het ZeBra Netwerk JOP delen we graag onze ervaringen. Allereerst met elkaar, ouders en jongeren! Dit geeft steun èn inzicht in hoe het op dit moment gaat in jeugdhulp-land. We verbinden al dat moois dat al gebeurd vanuit het JOP aan elkaar zodat we dit kunnen versterken en ervan kunnen leren. 

Samen met andere perspectieven

We gaan met deze ervaringen in gesprek met jeugdhulpaanbieders zodat ze beleid aan kunnen passen en de hulp kunnen verbeteren. 
Dit doen we ook bij gemeenten, zij kopen zorg in en bepalen wat mogelijk is in jouw gemeente.

Wanneer zorg erg complex is en een jeugdhulpaanbieder het niet meer weet of het niet kan organiseren, kunnen ze hulp vragen bij  het regionale expertteam (RET). 
 Hier bespreken ze de situatie en zoeken een oplossing in de regio.

Is deze oplossing niet in de regio, dan kan het RET naar BEN: het Bovenregionaal Expertise Netwerk, en hier vragen om te helpen bovenregionaal een oplossing te vinden of te ontwikkelen. Dit kan door informatie en advies, maar ook door het ontwikkelen van hulp die nog niet bestaat. De ervaringen van BEN worden gedeeld met alle regio’s in Zeeland en Brabant. Zo kan alle jeugdhulp en ondersteuning steeds beter worden.

Kijken door de bril van jongeren en ouders

ZeBra JOP zorgt in het BEN voor het perspectief van jongeren en ouders. We denken mee, stellen vragen en zorgen dat jongeren en ouders een stem hebben. Dit doen we op steeds meer plaatsen.

Wij verbinden al dat moois!

Om dit steeds vaker en beter te kunnen doen, ontwikkelen we het ZeBra netwerk en zijn we actief kennis aan het maken met steeds meer ouders en jongeren, maar ook cliëntenraden, jongerenraden, groepen ervaringsdeskundigen, enzovoorts. We verbinden al die mooie (ervarings-)kennis die er al is en verbeteren deze met trainingen en workshops. 

Laten we leren van elkaar; ouders en jongeren, maar ook met hulpverleners en beleidsmedewerkers samen, als gelijkwaardige partner vanuit de eigen kennis en expertise; dus de professionele- en ervaringskennis samen. 

En wel hierom...

Uiteindelijke is ons grote doel is dat straks geen enkele jeugdhulpaanbieder, gemeente of instelling nog beslissingen neemt over hoe hulp in gezinnen eruit moet zien, zonder eerst met jongeren en ouders in gesprek te zijn geweest. 

Doe je mee? 

Graag!